At grænserne mellem arbejde og fritid bliver stadigt mere uklare, er ikke nogen stor nyhed i sig selv. Tendensen har været tydelig i en årrække. Det nye er, at udviklingen fortsætter. I dag oplever 40 % af DJØF’erne, at grænserne mellem arbejde og fritid er flydt sammen (jf. ny undersøgelse fra DJØF).

Set med ja-hatten på er det positivt, at en stor del af danskerne har mulighed for at tilpasse deres arbejde, så det hænger sammen med familieliv og andre gøremål.

Med de lidt mere skeptiske briller på, er det nærliggende at sammenholde tallene med stress-statistikkerne. Og så kan man godt blive lidt bekymret på den danske økonomis vegne. 430.000 danskere, svarende til 10-12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag. Og 35.000 danskere er sygemeldte hver dag (kilde: Stressforeningen).

Det er selvfølgelig vigtigt at huske, at det at have travlt ikke er det samme som at have stress. Stress skabes af længere tids ubalance. Og er der en ting, som kan skabe ubalance, så er det uvished om, hvordan man kan og skal agere på sin arbejdsplads.

Berøringsangst og mangel på kommunikation
DJØF’s undersøgelse påviser blandt andet, at der er udtalt berøringsangst over for emnet arbejdstid blandt danske virksomheder. Med andre ord ligger der en kæmpe kommunikationsopgave som en tikkende bombe under store dele af dansk erhvervsliv – offentligt som privat. Når prisen tilsyneladende er stress-sygemeldinger på samlebånd, er det ganske enkelt for dyrt at ignorere det.

Der skal tages stilling, for hvad er egentlig den enkelte virksomheds holdning til balancen mellem arbejde og fritid? Det svar har de færreste et klart formuleret svar på. Konkret stillingtagen skal bruges til at formulere klare politikker på området. Disse skal så forvandles til kommunikation, der giver mening for de enkelte medarbejdere, så medarbejderne ved, hvordan de kan, skal og bør agere.

Her skal man huske, at medarbejderne ikke bare er én samlet masse. Et sted i virksomheden kan en skriftlig forklaring være helt optimal. Et andet sted kan en video være løsningen. Et tredje sted kan der være behov for, at en leder skal op på ølkassen.

God arbejdslyst.