”Konjunkturerne arbejder for os” er en sætning, der i disse år har vundet indpas, når virksomheder diskuterer deres rekrutteringsstrategi. Den bagvedliggende logik er, at den økonomiske krise og den øgede arbejdsløshed gør det både nemmere og billigere at få besat en ledig stilling. Men påstanden er lige så forkert, som den er utiltalende, viser nye tal fra USA. I hvert fald når det gælder medarbejdere med forretningskritiske kompetencer.

De internationale virksomhedskonsulenter Towers Watson har sammen med HR netværket WorldatWork lavet en undersøgelse af 316 nordamerikanske virksomheders evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere med forretningskritiske kompetencer. Resultatet taler sit tydelige sprog: Det bliver sværere og sværere at flytte dem, man gerne vil have. Og sværere og sværere at holde på dem, man har.

Hvad er forklaringen? 

Den ultrakorte forklaring er, at folk bliver mindre tilbøjelige til at risikere noget på arbejdsfronten i tider med stor usikkerhed på jobmarkedet. Og selvom man kan læse om høje ledighedstal, er det ikke nødvendigvis personerne med de forretningskritiske kompetencer, der er ramt. Det underbygges af, at kun en ud af 10 virksomheder meldte om vanskeligheder med rekruttering generelt. Når virksomhederne samtidig melder om stigende besvær med at holde på forretningskritiske medarbejdere, skal det ifølge rapporten også ses i lyset af krisen: De mange tiltag, der over en bred kam er iværksat for at imødegå de trangere tider, er efterhånden ved at have taget arbejdsglæden fra medarbejderne. Selvom der i starten kan lukreres på en vis esprit de corps, når det begynder at brænde på, vil mange års konstant krisestemning, -styring og -snak langsomt slide den gode vilje op. Derfor kan virksomhederne også se frem til et veritabelt backlash i form af stigende medarbejderomsætning, når konjunkturerne vender, og folk atter tør tage chancen og søge lykken hos konkurrenten.

Hvad er løsningen?
For det første skal du nok holde det for dig selv, hvis du stadig mener, at konjunkturerne arbejder for jer. Medarbejdere, der føler, at krisen bliver misbrugt til at presse dem, er ikke gode ambassadører, og det vil ikke gavne virksomhedens Employer Brand. Kommunikér i stedet ærligt og inkluderende om de udfordringer, I står over for. Anerkend og påskøn den ekstra indsats, der bliver ydet. Og sørg for, at virksomhedens Employer Value Proposition (EVP) bliver kommunikeret effektivt og synligt både internt og eksternt, så ingen kan være i tvivl om, hvorfor de hellere vil blive hos jer, når konjunkturerne vender – eller hvorfor I trods trange tider virker som et bedre bud på en sikker havn for konkurrentens lyseste hoveder.