Begrebsafklaring

 • Employer branding
 • Employer brand
 • Employer value proposition
 • Employer promise
 • Employee lifecycle
 • Ledelseskommunikation
 • Forandringskommunikation
 • Graduate
 • Organisationsudvikling
 • Onboarding
 • Intern kommunikation
 • Medarbejderambassadør
 • Image
 • Profil
 • Identitet
 • Koncept
 • Rekruttering
 • Fastholdelse

Employer branding

Employer branding er en strategisk disciplin, der bruges til at påvirke en modtagergruppes holdning til en virksomheds varemærke som arbejdsplads (employer brand). Formålet med employer branding er at styrke tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere.

Employer brand

Et employer brand er en virksomheds varemærke som arbejdsplads. Alle virksomheder har et employer brand. Uanset om de gør noget ved det eller ej. Et employer brand skabes af interne og eksterne interessenter i dynamikken mellem arbejdspladsens identitet, profil og image.

Employer value proposition

Virksomhedens employer value proposition (eller EVP) er de overordnede temaer, som virksomheden ønsker at profilere sig på for at styrke sit employer brand. EVP’en udtrykker både de funktionelle og emotionelle fordele ved arbejdspladsen.

Employer promise

Et employer promise er et payoff, der kort opsummerer, hvad arbejdspladsen tilbyder eller muliggør. Formuleringen er således en let genkendelig one-liner, som medarbejderne kan holde virksomheden op på – og som virksomheden kan bruge til at påvirke dens medarbejdere.

Employee lifecycle

Opgaven med at koordinere og skabe konsistens i medarbejderkommunikationen fra rekruttering til farvel er lettest at gå til, hvis man anskuer ansættelsesforholdet som en livscyklus bestående af forskellige faser fx tiltrækning, rekruttering, introduktion, fastholdelse og udvikling samt farvel.

Ledelseskommunikation

Alt hvad ledere i en organisation siger og gør kan kaldes ledelseskommunikation. Det rummer både de vigtige beslutninger og informationer i virksomheder og organisationer som formidles gennem virksomhedens forskellige ledelseslag, og den nære kommunikation og feedback om daglige opgaver, faglig udvikling og trivsel m.m. som foregår mellem ledere og deres medarbejdere. Nærmeste leder er fortsat den vigtigste kommunikationskanal for medarbejderne, selvom andre kanaler også vinder betydning.

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation bruges, når virksomheder og organisationer gennemlever dramatiske skift, fx som følge af fusioner, opkøb eller interne omstruktureringer. Forandringskommunikation er karakteriseret ved at foregå i en proces, hvor modtagernes kommunikationsbehov udvikler sig over tid, og hvor konsekvenserne af forandringen opleves som så store, at der er brug for mere dialog og involvering f.eks. sammen med nærmeste ledere.

Graduate

En graduate er en nyuddannet dimittent, der bliver ansat i et i graduateprogram. Forløbet rummer typisk en turnusordning, så de forskellige graduates får muligheden for at stifte bekendtskab med flere hjørner af virksomheden. Graduateprogrammer betragtes ofte som en slags karriereaffyringsrampe og er særdeles attraktive at blive optaget på.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er en gennemgribende forbedring af samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformer i en organisation, så organisationen, dens enheder og dens ansatte bliver bedre til at klare fremtidige udfordringer.

Onboarding

Onboarding er den mest benyttede betegnelse for de af virksomhedens aktiviteter, informationer, møder og kurser, der finder sted i en nyansat medarbejders første tid. Aktiviteterne har til formål at give medarbejderne den viden og de redskaber, de har brug for for at kunne udfylde sin rolle, og bekræfte dem i, at de har valgt den rigtige arbejdsplads. Pre-onboarding er de aktiviteter, som foregår fra det øjeblik, hvor en ansættelsesaftale er indgået, og til medarbejderen møder på job første dag.

Intern kommunikation

Målene med intern kommunikation kan være mange, men det giver ofte mening at skelne mellem operationelle, kulturelle, faglige og strategiske formål. Fra medarbejderblad til ledelsesseminarer er intern kommunikation afgørende for arbejdet med at knytte strategi og daglig operation sammen og give medarbejderne den viden, mening og retning, de har brug for til at kunne udfylde deres roller.

Medarbejderambassadør

Medarbejderne er levende ambassadører for virksomheden som arbejdsplads, fordi de har den mest direkte relation til kunder, leverandører, partnere og andre omgivelser. Man gør medarbejdere til ambassadører ved grundlæggende at skabe en god arbejdsplads - og man kan hjælpe ambassadørskabet aktivt på vej ved at hjælpe med at formulere nogle af de budskaber, medarbejderne kan bære med sig.

Image

Virksomhedens employer image er det indtryk, omverdenen har af virksomheden som arbejdsplads. Indtrykket kan være godt eller skidt og tage afsæt i falske eller sande antagelser. Et employer image kan således ikke købes, men skal fortjenes.

Profil

Virksomhedens employer profil er dens bevidste selvfremstilling, dvs. al den kommunikation, man henviser til, når man siger, at virksomheden ‘brander sig'. Profileringsmaterialet viser det billede, som virksomheden gerne vil have omverdenen til at se.

Identitet

Virksomhedens employer identitet er organisationens egen opfattelse af sig selv som arbejdsplads. Altså et udtryk for medarbejdernes opfattelse af, hvad virksomheden er og står for – ud fra de ting, som virksomheden gør, siger og syner.

Koncept

Et koncept er en visuel og sproglig manifestation af en kreativ strategi. En og samme kreative strategi kan således sagtens forløses af forskellige koncepter, der hver især gør brug af unikke virkemidler. Et koncept eksekveres i en række individuelle ideer til fx annoncer, film, events etc.

Rekruttering

Rekruttering handler om at tilføre en organisation de relevante kompetencer til at kunne opfylde dens strategi og målsætninger. Rekruttering dækker selve den fase, hvor der kommunikeres om specifikke jobs til og med relevante målgrupper. Kommunikationen i rekrutteringsfasen er afgørende for at lykkes med at tiltrække de bedste ansøgere til de konkrete stillinger.

Fastholdelse

Fastholdelses- og udviklingsarbejdet handler især om at sikre løbende og relevant kommunikation til medarbejderne for at skabe forståelse, motivation og involvering. Motiverede medarbejdere er loyale, stolte og mere effektive.

Nyhedsbrev

Artikler, interviews, trends og best-practice direkte i din inbox.
tilmeld