Modsat hvad mange måske tror, er andelen af meget erfarne (59-65 år), der arbejder, vokset med 20 %. Tendensen kan være et vink med en vognstang til virksomhederne om ikke at glemme de såkaldte ”mature professionals” i det løbende employer branding-arbejde.

Hvis de meget erfarne bliver på arbejdspladserne, betyder det så, at de unge bliver trængt væk? Heldigvis ikke! “Beskæftigelsen er en dynamisk størrelse, som blandt andet også er påvirket af arbejdsudbuddet”, siger Seniorkonsulent Peter Halkjær fra Ældre Sagen til Agenda. Det er således en god nyhed for (og fra) arbejdsmarkedet, og rundt omkring i virksomhedernes HR-afdelinger bør den vække til eftertanke.

Hvordan taler vi til generation Å?
En større del af budgetterne har gennem et godt stykke tid, naturligt nok, været øremærkede til kampen for at ramme de yngre generationer, så er virksomhederne overhovedet gearede til målrettet kommunikation til de meget erfarne? Det vil tiden selvfølgelig vise, men uanset hvad er der god ræson i at bruge et par minutter på at overveje, om ideerne de sidste par år er druknet i smartphones, twitterfeeds og facebook for at tækkes de yngre. Og om kernen af virksomhedens employer brand er stærk nok også at kunne målrettes seniorerne.

Når det så er sagt, kan det selvfølgelig sagtens være, at app- og social media-tankegangen snildt kan bruges til at ramme de erfarne. Ingen diskrimination her.

Erfaring er attraktivt
De ældste årgange på arbejdsmarkedet er i dag langt sundere og langt bedre uddannede end de var for 10 år siden. Gappet mellem hvad de kan og hvad de yngre medarbejdere kan – og kan klare – er simpelthen blevet mindre. Det er en af årsagerne til, at virksomhederne holder fast på de ældre – samtidig med, at de har al den værdifulde viden, som mange års erfaring jo netop giver. Faktisk viser tallene, at langt flere yngre medarbejdere bliver fyret.

Udviklingen ser ud til at fortsætte, så det kunne tyde på, at der var god ræson i at gennemgå porteføljen af employer branding-materiale og undersøge, om den måske burde opdateres, således at den indeholder nogle budskaber og pointer, der er specifikke seniorvinklinger af virksomhedens EVP. Alt andet lige, vil en 60-årig have nogle andre attraction drivers end en 25-årig.

Kilde: Agenda