Denne artikel handler ikke om Executive Vice Presidents, men om jeres kernefortælling som arbejdsplads. En autentisk og appellerende EVP (Employer Value Proposition), der engagerer de rette medarbejdere, er ikke blevet mindre væsentlig med COVID-19 og recessionen; snarere tværtimod. Som rådgiver (og missionær) vil jeg gerne dele min erfaring og viden om den aktuelle situations blivende betydning for EVP’en; et emne jeg senest har drøftet med mine partnere i vores globale Employer Branding-netværk, OneAgent.

Krisetider påvirker uomtvisteligt virksomheders konkurrenceevne og jobmarkedets beskaffenhed. Det kommer denne også til at gøre, når vi skal tilbage til ‘new normal’. På mange måder vil den være en game changer, som I må tage højde for i jeres fortælling som arbejdsplads. Og det handler ikke bare om, at medarbejdere bliver mere tiltrukket af virksomheder, der udviser samfundssind og mindre af dem, der deler fyresedler ud.

Skal I sælge sikkerhed eller sejrsvilje?
”Jeg har ikke andet at tilbyde end blod, slid, tårer og sved. Og De spørger, hvad er vort mål? Det kan jeg svare på med ét enkelt ord: Sejr, sejr for enhver pris”.

Dette berømte citat fra Winston Churchill kunne også komme 80 år efter fra en presset dansk CEO på en ølkasse med et ønske om at overleve i denne uforudsigelige tid. Eller det kunne udtrykke behovet for at fastholde og tiltrække de helt særlige medarbejderprofiler, der både har udholdenhed, resiliens og mod til at møde en barskere hverdag – og som deler et brændende ønske om at arbejde for en større sags tjeneste.

Forskellen til i dag er, at det trods alt ikke er sejr for enhver pris, selv om der står meget på spil for fremtidens arbejdsgivere og arbejdstagere. Vil medarbejdere fremover fx være varsomme med at søge til mindre virksomheder, og hvad kan disse virksomheder tilbyde ud over blod, sved og tårer?

Man kunne måske være fristet til at tro, at fortællingerne nu skal handle mere om sikkerhed, tryghed og størrelse. Der er ’sikkert’ også nogle typer af virksomheder, der med fordel kan slå på dette, men de fleste af vores kunder og kontakter peger på, at de fortsat hellere vil tilbyde høj belønning end lav risiko. De ønsker ganske enkelt ikke medarbejdere, der tiltrækkes af sikkerhed og tryghed, fordi virksomhederne ikke tror, at disse profiler er sultne nok til at gå en ekstra mil og gøre en forskel.

Kernen i den gode fortælling
Ifølge forfatteren til ”Sapiens”, Yuval Noah Harari, har vi fra menneskehedens krybbe været tiltrukket af sladder, mytologi og penge, fordi det giver os magt, mening og retning i livet. Særligt det meningsgivende binder os sammen og gør, at vi kan bygge katedraler og virksomheder. På den anden side kunne disse konstruktioner slet ikke lade sig gøre, hvis der ikke også var nogle kreative (og halvskøre) individer, der turde tænke stort og se bort fra alle potentielle fejlslag og forhindringer.

Den aktuelle situation kræver evnen til at tænke rationelt ud fra worst case scenarios og styrken til at handle køligt ved at vælge fra og til. Det ændrer dog ikke ved, at du som virksomhedsleder fortsat skal have ild i øjnene og en varm og empatisk personlighed for at kunne dele denne ild. Den gode fortælling ligger midt imellem den nøgne sandhed og løgnen, og hvis du både formår at fortælle historier med et glimt i øjet om mening og retning – og samtidig være åben og ærlig om situationens alvor – så vinder du dit publikum.

Top-10 over temaer i en slagkraftig EVP
Lad mig kort ridse op, hvad en top-10 over en ”Winning EVP” kan indeholde i dag og i morgen. Hvis I kan give gode og anderledes svar på de følgende temaer og spørgsmål, vil I have en stærk evne til at konkurrere om arbejdskraften og til at indtage en unik position med jeres fortælling som arbejdsplads:

  1. Purpose (hvad giver mest mening for jeres medarbejdere, virksomhed og omgivende samfund)?
  2. Udholdenhed og resiliens (hvad er jeres evne til at håndtere kriser og pres på en positiv måde)?
  3. Kreativitet og mod (hvordan kan jeres og medarbejdernes kant komme til udfoldelse i hverdagen)?
  4. Humor, sammenhold og kultur (hvad binder jer sammen uformelt, og hvornår har I det sjovt)?
  5. Bæredygtighed (hvordan kommer jeres sundhed til udtryk fysisk, finansielt, socialt og miljømæssigt)?
  6. Diversitet (hvad er muligheden for at bringe sit hele jeg på jobbet i jeres organisation)?
  7. Fleksibilitet (hvad er mulighederne for at arbejde hvor og hvornår, det passer jer)?
  8. Agilt samarbejde / co-creation (hvordan møder I effektivt og engagerende nye samarbejdsformer)?
  9. Distanceledelse og strategisk ledelse (hvad er jeres gode formel for nærværende og udviklende ledelse på afstand, og hvordan træffer i de rette til- og fravalg)?
  10. Produktet, konceptet og løsningen (hvordan overlever og adskiller I jer med særlige og efterspurgte ydelser)?

Til allersidst, når du kort og godt skal forklare dine stakeholders, hvad en EVP er og hvilken værdi, den skaber:
En god EVP: Er jeres fortælling som arbejdsplads > er attraktiv og autentisk > har kant og kreativitet > fortæller om jeres løfte og aspiration som arbejdsplads > skaber stolthed internt og nysgerrighed eksternt fungerer som kommunikationsplatform på tværs af alle kontaktpunkter til medarbejdere skaber bedre basis for beslutning ift. at søge til eller blive hos jer > styrker jeres evne til at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere > skaber et klart sprog om jeres arbejdsplads, der kæder strategi, kultur og purpose sammen.