Med 2000 medarbejdere fordelt på 16 lande og 4 kontinenter, har NNE Pharmaplan været nødt til at udvikle et onboarding-forløb, der rækker ud over de danske grænser. Her giver NNE Pharmaplan tre gode råd til dig, der overvejer at opstarte et onboarding-forløb i en global virksomhed.

– Vi lever af vores medarbejdere og deres viden – de er så at sige vores produkt, og vi er afhængige af, at de hurtigt er i stand til at arbejde for vores kunder efter ansættelsen, fortæller Stine McBean Larsen, HR-konsulent og projektleder på NNE Pharmaplans onboarding-forløb. Som led i, at der skal rekrutteres mange nye medarbejdere de næste par år, har virksomheden iværksat udviklingen af et nyt globalt strategisk forankret onboarding-forløb. Forløbet starter, så snart medarbejderen har underskrevet og løber tre måneder ind i ansættelsen.

Onboarding, performance og fastholdelse hænger sammen
– Vi har to mål. Vi vil sikre, at forløbet bekræfter medarbejderen i, at NNE Pharmaplan er den rigtige arbejdsplads for den pågældende, og vi vil accelerere den nye medarbejders performance. Det gør vi ved at styrke deres evne til at navigere internt i organisationen og ved at give dem indsigt i industrien og kundernes interesser. Ved at ruste medarbejderen til at begå sig i vores organisation og hos vores kunder, er vi også med til at sikre den enkelte medarbejders succes og dermed lyst til at yde sit bedste, men også lyst til at blive i organisationen på længere sigt. På den måde bliver onboarding-programmet en god investering for os som virksomhed, fordi vi så kan tilbyde vores kunder de bedste hoveder i branchen, siger Stine.

En digital platform
NNE Pharmaplan er en global virksomhed, og det kræver, at en stor del af indholdet i onboarding-forløbet formidles digitalt, hvilket både har fordele og ulemper.

– Den digitale platform giver os først og fremmest fleksibilitet. Vi kan sikre, at alle gennemgår det samme grundforløb, uanset om man sidder i Danmark med 700 kollegaer eller på et timandskontor i Malaysia. Det løser også lavpraktiske problemer, for eksempel i forhold til at vi arbejder i forskellige tidszoner. Derfor er det praktisk at vores film, modeller og webinarer kan downloades, fortæller Stine.

Den største ulempe ved at sidde foran en skærm og blive onboardet er, at medarbejderen ikke selv aktiveres. Derfor har NNE Pharmanplan indført interaktionspunkter hvert 15. minut i alle onlineklasseværelser, for eksempel i form af spørgsmål fra underviseren, en diskussion af en konkret case eller gruppearbejde. Ved e-learning er det hvert 5. minut.

– Det holder folk på dupperne og sikrer indlæring, forklarer Stine. Desuden er den lokale tilpasning med til at sikre at læringen ikke kun foregår ved computeren. Programmet er derfor bygget op omkring både e-learning, webinars, klasseundervisning, sidemandsoplæring, video’er og traditionelle studier

Stine giver her tre gode råd, du bør overveje, hvis du skal i gang med at implementere et globalt onboarding-forløb:

1. Overvej hvad læringsmålet er
– Man kan hurtigt falde i en fælde, hvor man kun fokuserer på løsningens visuelle udtryk – eller kun fokuserer på kommunikationen omkring virksomheden. Det er selvfølgelig væsentligt, at løsningen er flot, men det vigtigste for os er læringen og at programmet er motiverende for medarbejderne. Det handler altså om at prioritere de områder, der giver medarbejderne en god start – for eksempel vægter vi kendskab til vores interne vidensnetværk og ingeniørmodeller langt højere end virksomhedens historie, fortæller Stine.

Hos NNE Pharmaplan bliver virksomhedens historie derfor introduceret i en kort e-learning, mens vigtigere værktøjer, som for eksempel deres netværks- og ingeniørmodeller, indarbejdes med én til én-læring, webinarer og undervisning i klasse for at sikre optimal indlæring.

– Jo mere læringen skal forankres, jo flere metoder tager vi i brug. Tænk derfor over læringsmålene for hvert enkelt modul inden du går i gang med at designe læringsforløbet.

2. Husk at tilpasse regionalt
– Det kan være tillokkende med en universel model, men husk, at der skal være plads til regionale forskelle. NNE Pharmaplans onboardingforløb er ca. 80% globalt og 20% regionalt – for eksempel adskiller forløbet i USA sig ved, at kravene til sikkerhed er anderledes, og medarbejderne derfor skal gennemgå en anden træning.

Desuden arbejder NNE Pharmaplan efter en udviklingsmodel, hvor 70% foregår on-the-job, 20% foregår ved eksponering overfor andre fageksperter, imens kun 10% foregår ved reel undervisning.

– Den primære onboarding foregår dermed i medarbejderens daglige arbejde med rådgivning af vores kunder og interaktion med kollegaer. Linjelederen og kollegaerne omkring den nye medarbejder spiller derfor en afgørende rolle i de lokale onboarding-forløb.

3. Lav en god change management plan for implementeringen
– Der ligger en stor opgave i at skabe ejerskab hos mellemlederne og træne dem i onboarding-forløbet, så det bliver gennemført som tænkt. Med et nyt onboarding-forløb kommer der nye krav til linjelederens opgaver – det giver nye opgaver, og fjerner gamle. Lav derfor en god plan for hvordan du sikrer ejerskab af programmet i linjen, så det ikke kun er forankret i HR. Det kræver tid, så det er en god idé at inddrage alle stakeholders på et tidligt tidspunkt, så programmet ikke kommer som en overraskelse.