Hvis der er noget både arbejdsgivere og medarbejdere er interesserede i netop nu, er det, hvordan virksomhederne håndterer udfordring og udvikling. Sebastian Kierulff Page, der er Recruitment Manager hos Novo Nordisk, arbejder med at folde virksomhedens employer brand ud til en bred vifte af strategisk vigtige interessenter. Vi har talt med Sebastian.

Er Novo Nordisks potentielle medarbejdere interesserede i et arbejdsliv, der både er udfordrende og udviklende?
– Det er de helt sikkert. De fleste af de folk, vi rekrutterer, stiller spørgsmål, der går i den retning. De vil have at vide, hvad de får ud af at arbejde hos os. I virkeligheden arbejder vi meget med den balancegang i øjeblikket. Vi har et forkert ry som en lidt blød arbejdsgiver. I Danmark i hvert fald. Vi lider lidt under det billede, for sagen er, at der er en klar sammenhæng mellem de resultater, man leverer og de udviklingsmuligheder, man får hos os. Det er absolut ikke vores mål at få en kultur som en amerikansk konsulentvirksomhed, men der er ingen tvivl om, at der bliver arbejdet igennem hos os. Når vi beskriver the Novo Nordisk Way i vores essentials, (en slags beskrivelse af, hvad og hvem Novo Nordisk er, red.) fokuserer vi netop også meget på personlig performance og personlig udvikling. Og med det er vi med til at sætte ord på den ambitiøse kultur, vi har. Det kan godt være, at vi ikke har tusinde skemalagte karriereveje, men det er lige så meget fordi, at medarbejderne selv skal ud af busken. De skal lære at tage ansvar for deres egen karriere, at netværke professionelt og sørge for at bringe sig selv i spil. Det handler om at gå i gang i stedet for at vente.

Hvordan tilrettelægger i jeres employer branding-indsats efter medarbejderens krav om udvikling?
– Det korte svar? Vi lytter til dem. Employer branding handler lige så meget om at finde ud af, hvad det er, man skal kommunikere som om, hvordan man kommer igennem med det. I hjertet af vores employer branding-indsats har vi en budskabsplatform, som vi løbende tager op til revision og justerer. Det handler om at have det grundlæggende strategiske arbejde på plads, så man kan målrette sin kommunikation på det taktiske og operationelle niveau. Ikke mindst fordi det er forkert ikke at ville røre ved sin employer value proposition. Selvfølgelig er der nogle ting, der ikke ændrer sig. Men arbejdsmarkedet er ikke en af dem. Hvis vi fx kan mærke, at vi ikke bliver opfattet som en ambitiøs virksomhed, er vi nødt til at forholde os til det og ændre vores kommunikation, så vi ikke skal slås med et image som en virksomhed, hvor det blot er godt at holde sin barsel. Men det kræver selvfølgelig, at man er en ambitiøs virksomhed – der skal være en klar sammenhæng mellem, hvad man kan og vil sige.

Hvad er hemmeligheden bag jeres succes som en attraktiv dansk arbejdsplads?
– På det danske marked tror jeg, det er udslagsgivende, at vi klarer os godt, Ligesom A.P. Møller-Mærsk, LEGO og de andre store danske virksomheder. Mange danskere vil gerne arbejde for succesfulde danske virksomheder. Udfordringerne ligger mere på det internationale marked. Hver gang vi ansætter en dansker, ansætter vi tre mennesker i andre lande. Vores produkter siger jo også noget meget konkret om det fokus, vi har på forskning, udvikling og teknologi. Og dét er tæt på at være uvurderligt. På den danske bane handler det om at blive ved med at sætte ord på vores employer brand, at blive ved med at understøtte den position, vi har opbygget. Men jeg tror for så vidt, at vi kommer mindst lige så langt med et interview med Lars Rebien Sørensen i Børsen som med 10 helsides jobannoncer.

Hvad er employer brandings rolle? Og hvad er fremtiden for succesfuld employer branding i en globaliseret verden?
– Det er ikke nok blot at være til stede, hvis man vil have de rigtige mennesker til at søge ens job. Hvis vores rolle i Danmark er at holde fast og sørge for ikke at skuffe, er vores rolle på den globale scene af en lidt anden karakter. Her skal vi etablere vores navn. Vi har en opgave med at blive lagt mærke til, at blive respekteret som virksomhed og arbejdsplads. Vi arbejder derfor langt mere aggressivt i Kina, Indien og USA, end vi gør i Danmark. Lektien er egentlig klar nok: Man er nødt til at vide – eller i hvert fald have en ret god ide om – hvordan man bliver opfattet, før man går i gang med at pushe budskaber. Måske er det en generel trend, men vi skal ud og bruge vores ressourcer på at fokusere på kanalvalg, social media og få en dybere forståelse for, hvor de gode kandidater er henne i mediebilledet.

Hvad er mikset mellem strategisk planlagt employer branding og her-og-nu aktiviteter?
– Vores koncept, Life-changing careers, og alt vores basismateriale er på plads, så vi er parate til at understøtte vores employer brand på lokalt niveau. Det strategiske arbejde fylder for os derfor kun omkring 20 %, og det taktiske eller operationelle niveau fylder resten. Men hvis vores budskaber, koncept og basismateriale ikke var på plads, vil procentfordelingen sikkert være omvendt.

Er employer branding ikke bare corporate branding in disguise?
– Nej det synes jeg ikke, det er. Fundamentet er selvfølgelig vores corporate brand, men employer branding er en måde at iscenesætte, fortolke og markedsføre det på over for en fokuseret målgruppe af nuværende og potentielle medarbejdere. Så in disguise synes jeg ikke, men hvis vi nu skal bruge det billede, så er det den samme genkendelige person men med et andet sæt tøj på. Hvis ikke profil, identitet og image som arbejdsgiver hænger sammen, kan det ikke lade sig gøre at skabe et troværdigt og funktionelt employer brand.