Om du skal skrive et nyhedsbrev, en jobannonce, en artikel eller noget helt fjerde er i for sig ligegyldigt. Uanset medie og form skylder du dig selv og dine læsere at gøre det spændende og læseværdigt. Her får du 5 gode virkemidler direkte fra tekstforfatterens værktøjskasse.

Bogstavrim
Her har vi at gøre med et af reklameverdens mest benyttede virkemidler, hvis ikke det mest benyttede, når vi taler pay off/slogans og overskrifter. Tænk fx på ”Katte ville vælge Whiskas”. Umiddelbart en helt umulig sætning, men fordi de tre sidste ord alle begynder med en v-lyd, så fungerer det.

Og når du nu skal skrive hyldesttalen til kollegaens 25 års jubilæum, kunne du da overveje at kalde hende for en ”Firmaets fremsynede faglige fornyer”. Eksemplerne er legio. Hvorfor? Fordi, det virker.

Krydse begrebsverdener – dreje talemåder
Her har vi også at gøre med et meget benyttet trick på tekstforfatterens palet. Ideen er at tage et kendt begreb og/eller en talemåde og så dreje den på en ny måde. Læseren vil så opleve, at det her kender jeg, men hov! Det gør jeg så ikke alligevel. Og så har vi som skribent sikret os publikums opmærksomhed. Et par eksempler brugt i rekrutteringskampagner: ”Ansvar er det nye frihed” (brugt til at rekruttere finanselever) og “Til lands, til vands, med fornuften” (brugt til at rekruttere studerende til maskinmestersuddannelsen, der har et stækt maritimt element).

Læs vores bud på, hvordan du skriver en god employer branding-tagline

Selvopfundne ord
Her har vi at gøre med et lidt sværere virkemiddel. For det er en ret svær disciplin at opfinde et nyt ord. Men kan man lykkes med manøvren, kan man skabe noget helt unikt, der kan blive både forklarende og driver for kommunikationen.

På et tidspunkt udviklede vi en kampagne for en kunde, hvor vi opfandt begrebet ”software passionates”. Begrebet indrammede, hvad vi gør, hvem vi er, og hvem vi leder efter. Alt sammen på kun to ord.

Kontraster
For nogen er kontraster uløseligt forbundet med visuel kommunikation, men det kan sagtens overføres til “tryk”. I en jobannonce kan man tale om et lille og stærkt team i en stor virksomhed. Altså en enkel sproglig vekselvirkning mellem stor og lille.

Du kan også tænke kontrast som vekslen mellem en længere sætning og en meget kort sætning. Eller du kan skrive højtideligt for pludseligt at skifte til en mere rå gadestil.

Læs mere om, hvordan og hvorfor storytelling virker

Hemmelig hule – brug af fagtermer
I vores verden bruger vi ofte begrebet ”den hemmelige hule”. For hvis først vi er i stand til at forstå vores modtagere så godt, at vi kan tale deres sprog, har vi adgang til deres hemmelige hule. Præmissen er grundlæggende, at du ikke/aldrig skal forsøge at tale til alle. Gør du det, bliver dine budskaber i reglen så udvandede, at de er tæt på at være ligegyldige.

Forsøger du i stedet at være knivskarp og kun tale til en meget specifik målgruppe, er sandsynligheden for at de gider lytte så meget desto større. I en kampagne rettet mod jurister har vi fx brugt en række klassiske latinske begreber fra deres verden. Pacta sunt servanda (aftaler skal holdes), siger således langt de fleste mennesker absolut ingenting. Men det er helt i orden, så længe målgruppen ender med at reagere.