single
juni

Employee engagement

Employee engagement er en paraplybetegnelse for en række forskellige aktiviteter, der foregår inden for en organisation eller virksomhed og typisk har til formål både at informere og motivere. Her er altså ikke tale om tv-kampagner og magasinannoncer, men snarere medarbejdermagasiner og events i kantinen.