single

Nyt lederprogram: core:communicator

I dag kan du ikke være leder uden at kunne kommunikere! Og der ligger et stort uudnyttet potentiale hos mange virksomheder og organisationer i at styrke ledernes kommunikative evner. For lederen er stadig en af de af de vigtigste kanaler i en virksomhed til at skabe mening, engagement og resultater sammen med og for medarbejderne. Derfor har core:workers udviklet et program for den kommunikerende leder bestående af måling, træning og værktøjer. Programmet hedder core:communicator, og i dette interview forklarer chefkonsulent Mette Avnshøj hvad programmet går ud på, og hvorfor det er så svært og vigtigt at kunne kommunikere som leder.

Lederkommunikation er vigtigt – er det ikke old news efterhånden?
”Mange virksomheder klæder deres ledere på til at kommunikere, fx når den nye CEO skal implementere en ny strategi, eller når organisationen skal ændres, og man lægger forretningsområder sammen. Ofte har man stort fokus på en kommunikationsindsats fra lederne i en intensiv og vigtig periode, når nyheden skal ud til organisationen via stormøder og afdelingsmøder. Men det er ikke hensigtsmæssigt kun at støtte og træne lederne i deres kommunikationsrolle ved særlige lejligheder. Af flere årsager: Ledelsen, der har arbejdet med strategien i månedsvis, og som forventer, at organisationen skal tage den til sig efter et to timers stormøde i kantinen og en tung PowerPoint præsentation, kommer til at vente længe på at medejerskabet indfinder sig hos organisationen. Der skal involvering til – om ikke i selve strategiens udformning, så i hvordan den skal oversættes og implementeres. Og her kommer lederens virkelige kommunikationsindsats ind i billedet. Lederen skal trænes og støttes i det lange seje involveringstræk – i det der foregår i sandkassen og ikke kun i ølkasse-talen. For når alt kommer til alt, så afhænger de fleste strategier og forandringers succes af, om vores ledere kan skabe retning, mening og engagement hver dag – fra de øverste luftlag og til den enkelte medarbejders dagligdag. Derfor har vi udviklet core:communicator, som kan give ledere og virksomheder en systematisk tilgang og støtte til en integreret kommunikationsindsats i de store udmeldinger – og når hverdagen melder sig.”

Og hvilken kommunikationsrolle og ansvar har lederen så helt præcist i dag?
“I virkeligheden har alle jo et kommunikationsansvar i dag – men lederne har det største, fordi de er den kanal, som medarbejderen har størst tillid til. Det er vores nærmeste leder, vi lytter til, når det overordnede strategiske billede skal oversættes, eller når vi skal have feedback på en opgave. Det er vores chef, som kan skabe mening i en umiddelbart meningsløs organisationsændring, og som kan filtrere, hvad der er need to know og nice to know i de interne budskabsstrømme om alt fra nyt møde-bookingsystem til strategilanceringer. De skal både skabe rammerne for, at medarbejderne har det bedste beslutningsgrundlag, de skal kunne give kritisk og anerkendende feedback for at skabe engagement, de skal være gode mødeledere, og de skal oversætte centrale budskaber til lokal handlekraft. Lidt populært kan man sige, at ledelse er 80% kommunikation – for det handler om både at kunne skabe viden, holdning og handling.”

Hvorfor et nyt kommunikationsprogram for ledere?
“Den kommunikerende virksomhed har ændret sig hurtigt i takt med den teknologiske udvikling og det moderne kommunikationssamfund. Det betyder, at lederne skal kunne reagere agilt på forandringer. De skal kunne kommunikere vigtige budskaber hurtigere end før og på mange slags medieplatforme. Formel kaskadering ned gennem organisationen er afløst af netværkskommunikation målrettet medarbejdernes behov og situation. Desuden peger al nyere forskning på, at engagerede medarbejdere er 20% mere effektive end deres uengagerede kolleger. Og engagement handler en stor del af vejen om at blive set, blive inddraget og at forstå ”Hvor er vi på vej hen som virksomhed, og hvordan bidrager jeg til det” hver eneste dag? Med andre ord; nøglen til at reagere hurtigt samt skabe og støtte engagement og dermed effektivitet ligger hos lederens kommunikative evner. core:communicator forener teorien og erfaringen fra tidligere programmer med den moderne kommunikationsvirkelighed: Det skal gøre den komplicerede kommunikationsrolle så nem, overskuelig og enkel som muligt for lederen.”

Hvad kan de bruge core:communicator til?
“core:communicator er som sagt et sammenhængende program. Det består af en 360 graders kommunikationsmåling, 10 enkle værktøjer man hurtigt kan bruge – fra oversættelse af strategibudskaber til planlægning af en feedbacksituation – samt 6 forskellige træningsworkshops, der træner og understøtter strategi-, forandrings- og hverdagskommunikation. Programmet og dets elementer er baseret på et enkelt, klassisk kommunikationskoncept, der hedder ”Hoved-hjerte-ben”. Overskrifterne henviser kort fortalt til, at træningen også skal gøre lederen bevidst om, at hun/han kommunikerer til mennesker – der har brug for at tænke, føle og handle ud fra de budskaber, som de modtager, for at kunne tage medejerskab i vigtige ændringer, beslutninger og opgaver. Og medejerskab fører til konkrete handlinger og resultater.”

Hvordan er et core:communicator forløb?
“Forløbet kan sættes sammen, som det nu passer ind. Et klassisk forløb kan gå ud på at vi først måler kommunikationsevnerne hos lederne, som de er her og nu, ud fra hvordan de kommunikerer til henholdsvis hoved, hjerte og ben. Målingen bliver fulgt op af en rådgivningssamtale, hvor lederen er med til at lægge en handlingsplan og bliver præsenteret for de værktøjer, der kan understøtte netop deres udfordringer og indsatsområder. Herfra er det lederens eget job at integrere værktøjer og ny kommunikationsviden i kommunikationsindsatsen de næste fire måneder – kun afbrudt af 1-2 træningsworkshops, hvor deltagerne træner forskellige roller og situationer. Forløbet kan følges op af endnu en måling/evaluering for at identificere forbedringer og sætte nye mål. I et andet forløb starter vi med at introducere og træne lederne i værktøjerne som led i et underholdende lederkommunikationsspil på en stor lederkonference, før vi fortsætter med at måle, træne og implementere værktøjerne i alle relevante sammenhænge.”

Fungerer core:communicator kun til intern kommunikation?
“Nu er vores fokus jo naturligt nok på intern kommunikation, men det, du lærer med core:communicator, er jo kommunikationsforståelse og færdigheder, man kan bruge i mange sammenhænge. Alle, også ledere, er i dag synlige og transparente 24/7, så vi skal være knivskarpe på budskabssiden hele tiden, både over for medarbejdere, lederkolleger, samarbejdspartnere og kunder.”

Kontakt chefkonsulent, Mette Avnshøj på 3044 2566 eller administrerende direktør, Gitte Rosholm på 3175 1537, hvis du vil vide mere om core:communicator.

Nyhedsbrev

Artikler, interviews, trends og best-practice direkte i din inbox.
tilmeld