single

Mærsk vender op og ned på karrierebegrebet

Fremad og opad. Så kort har ideen om at gøre karriere i Mærsk-gruppen traditionelt kunnet opsummeres. Men nu gøres der op med den traditionelle karrieretænkning. Vi har mødt to, der har været med til at ændre karrierevejene i Maersk, Mikkel Madvig og  Lars Even Rasmussen, Senior Group Talent Partners i Maersk Group. 

I foråret lanceredes en helt ny måde at tænke karriere i Maersk gruppen: Med MyCareer får faglig dygtiggørelse og specialisering lige så stor vægt som antal trin på ledelsesstigen. ”Det handler om at udvikle vores karrierebegreb og at introducere nye måder at måle karrierefremskridt, der nyder den samme anseelse og respekt i gruppen som dem, vi hele tiden har opereret med,” forklarer Lars Even Rasmussen. ”Historisk har det været sådan, at for vores dygtige og ambitiøse medarbejdere var der groft sagt kun en karrierevej, og det var ledelsesvejen. Standsede du for længe på ét niveau, kunne det næsten opfattes som om, at din karriere var stødt på grund. Det kunne for eksempel have den virkning, at vores dygtigste medarbejdere ofte skiftede job for at komme videre, og det var ikke altid hensigtsmæssigt – for der ligger et stort udviklingspotentiale i at blive længere i samme stilling, at lære af erfaringerne og i at skabe sig et funktionelt og professionelt ståsted.”Maersk_portræt-2Lars Even Rasmussen, Senior Group Talent Partner, Maersk Group. ”Når du forandrer ting, der er tæt på hjerteblod for dine medarbejdere, skal din forandringskommunikation også være båret af hjerte og engagement.”

MyCareer fokuserer på værdiskabelse 
MyCareer er derimod en helt ny karrierefilosofi centreret omkring udvikling gennem erfaringer, og hvor introduktionen af fem forskellige karriereveje giver nye muligheder for avancement. Og så bygger MyCareer først og fremmest på, at lederen og medarbejderen sammen finder den gyldne fællesmængde mellem, hvad medarbejderen brænder for, hvad han eller hun faktisk er dygtig til – og hvad virksomheden har brug for, for at medarbejderen skaber mest mulig værdi. Som input til dette arbejde har projektet beskrevet de ca. 1,700 forskellige typer jobs, der findes i Maersk Gruppen. Alle job er sat i en struktur med funktionelle områder og karriereveje opdelt i ni forskellige niveauer. Med en brugervenlig, web-baseret database kan leder og medarbejder browse og diskutere, hvad der kræves i de enkelte jobs, og på den måde bliver de mange udviklingsmuligheder mere transparente. Alt dette bliver en del af løbende ”Career Discussions”, hvor medarbejdere og ledere sammen får lagt den rette kurs for medarbejderens karriere. ”Over for medarbejderne kan det også udtrykkes i fire enkle huskeregler: For det første, hav fokus på at performe i din nuværende rolle. For det andet, bliv god til det, du laver nu, og brug det som springbræt for din videre karriere. For det tredje, høst erfaringen af den effekt, dine handlinger har og brug de erfaringer til at vokse. Og til sidst, fokusér på at udvikle dig i en retning, der er gavnlig både for dig og for os alle,” opsummerer Mikkel Madvig.

Maersk_portræt-1Mikkel Madvig, Senior Group Talent Partner, Maersk Group: “Med MyCareer har vi skabt en ramme for at tale om og arbejde med karriereudvikling på en ny måde. Samtidig har medarbejdere og ledere fået overblik over mulighederne i Maersk.”

Udrulning afgørende for modtagelse
Da MyCareer var færdigudviklet, var det tydeligt, at udrulningen ville blive en væsentlig faktor for modtagelsen hos de godt 89.000 medarbejdere verden over. Lars Even Rasmussen: ”Når du forandrer ting, der er tæt på hjerteblod for dine medarbejdere, skal din forandringskommunikation også være båret af hjerte og engagement. Vi valgte at lægge den opgave ude i byen, også for at få nogle friske øjne på emnet.” Maersk Group HR fik designet træningsmaterialet og udviklet en lanceringskampagne, der med film, plakater og et augmented reality koncept (se illustration) for første gang introducerede medarbejderne for MyCareer. ”I forbindelse med lanceringskampagnen fik vi udviklet et filmkoncept hvor 11 forskellige medarbejdere fortæller deres karrierehistorier, som illustrerer filosofien og ideen bag MyCareer. En af dem er Nils Smedegaard Andersen, Group CEO, Maersk Group. Det viste, at den nye tilgang til karriere i Mærsk var en prioritet allerøverst i gruppen. Som en fin sidegevinst var brugen af for eksempel augmented reality med til at vise, at HR også sidder med helt fremme i bussen, når det gælder den interne kommunikation.”

Godt modtaget
MyCareer er nu rullet ud på tværs af gruppen, og den øjeblikkelige respons har været overordentlig positiv. Eller som Mikkel Madvig siger: ”MyCareer er blevet taget rigtig godt i mod i hele verden af både ledere og medarbejdere. Med MyCareer har vi skabt en ramme for at tale om og arbejde med karriereudvikling på en ny måde. Samtidig har medarbejdere og ledere fået overblik over mulighederne i Maersk, og hvordan den enkelte kan udvikle sig til fordel for både medarbejderen og virksomheden.”

Emily
Augmented reality: Plakater med MyCareer historier hænger nu i tekøkkener og kantiner i Maersk-bygninger verden over. Skanner du plakaten med din smartphone, starter filmen med virkelige medarbejderes karrierefortællinger. Prøv selv at downloade app’en Layar til din smartphone, og hør Emilys historie.

MyCareer_webI filmene fortæller 11 forskellige medarbejdere deres karrierehistorier. Se alle filmene her. 

CollageTræningsmaterialet til MyCareer.

 

Film   //   God kommunikation   //   Intern kommunikation   //   Karrieresite   //   Ledelse   //   Ledelseskommunikation   //   Medarbejdermotivation   //   Medarbejdetrivsel   //   Strategi   //   Udvikling 

Nyhedsbrev

Artikler, interviews, trends og best-practice direkte i din inbox.
tilmeld