single

Holbæk Kommunes ny strategi, ”Holbæk i Fællesskab”, er en ambitiøs forandringsproces, der skal geare kommunen til fremtiden og bringe den i spil som en stærk medspiller for borgere og virksomheder, fx gennem smidigere arbejdsgange i samspillet med kommunen. En vigtig forudsætning for en positiv modtagelse af strategien er et øget fokus på den interne ledelseskommunikation, der i den nye organisation hører under HR.

Søren Myrup, leder af HR og intern kommunikation i Holbæk Kommune, forklarer udfordringen: ”Strategiens forhåbentlige succes hviler helt grundlæggende på at få mere end 5000 medarbejdere engagerede i og motiverede for at arbejde anderledes. Vi skal med andre ord skabe et helt nyt mindset om den måde, vi gør tingene på. Derfor stod det ret hurtigt klart for os, at et centralt indsatsområde ville være den interne forandringskommunikation – på alle ledelsesniveauer og ikke mindst på den ny koncernledelses kommunikation.”

Ingen støj
God forandringskommunikation starter nemlig fra toppen. ”Vi kan lide at vaske trapperne oppefra! Du kan jo ikke udelukkende overlade det til hver enkelt leder selv at fortolke og forklare forandringerne. Det fører bare til forvirring om retningen,” forklarer Søren Myrup. ”Der skal udspringe en klar og tydelig retning fra toppen med klare, handlingsorienterede budskaber. Vores medarbejdere lever i en hverdag, hvor de konstant skal træffe de rigtige beslutninger om fx børn, unge og ældre i en virkelighed præget af højt tempo og masser af dilemmaer. De har ikke brug for støj, men hjælp til at begribe og prioritere i hverdagen.”

Fælles retning 
”For at minimere risikoen for uklare budskaber har vi sat et gelænder op, koncernledelsen kan støtte sig til, i form af en fælles fortælling og nogle værktøjer, der har potentiale til at sikre, at vi taler med én tunge,” fortæller Søren Myrup, og fortsætter: ”På workshops har koncernledelsen arbejdet med sin kommunikation for at sikre, at koncernledelsen siger og forstår det samme ved budskaberne, og hvor vi planlægger, hvad det er, vi kommunikerer til vores organisation, så vi sikrer maksimal klarhed og retning.” Kommunikationsteamet er også blevet styrket: ”For at vi kommunikationsmæssigt holder os på sporet, har vi ansat en ny medarbejder, hvis primære opgave er ledelseskommunikationen i forandringsprocessen.” Kommunikationens afgørende rolle afspejles desuden i kommunens helt nye ledelsesgrundlag. ”I vores nye ledelsesgrundlag er det simpelthen defineret, at en leders helt centrale kernekompetence – uanset niveau – er evnen til at kommunikere og til at være rollemodel for medarbejderne,” slutter Søren Myrup.

Ambassadør   //   God kommunikation   //   Intern kommunikation   //   Ledelse   //   Ledelseskommunikation   //   Medarbejdermotivation   //   Strategi   //   Værdikommunikation 

Faktaboks
Hvad gør Holbæk?
”En stærk medspiller” handler om, at skabe bedre og billigere løsninger i samarbejde med borgere, foreninger, frivillige, erhvervsliv og medarbejdere. Det sker bl.a. ved at fokusere på fem kerneopgaver, der til sammen skal ruste kommunen til fremtidens krav om bedre service for færre penge. De fem kerneopgaver er: ’Læring og trivsel’, ’Uddannelse til alle unge’, ’Alle kan bidrage’, ’Aktiv hele livet’ samt ’Ansvar for fremtiden’. I forbindelse med ”En stærk medspiller” er antallet af direktører reduceret fra fire til tre og antallet af chefer fra tretten til otte, hvorefter direktion og chefgruppe er samlet i en ny koncernledelse.

Gitte Rosholm

gro@coreworkers.dk Linkedin profil Mere om forfatteren
Gitte Rosholm (f. 1970) er uddannet i psykologi og kommunikation og har arbejdet i krydsfeltet mellem HR og kommunikation på både kunde- og bureauside siden 1998, bl.a. i Coloplast og DR og senest som direktør i Advice. Hun har trænet hundredvis af ledere i at kommunikere strategisk, og hun har slået på tromme på behovet for kreativ og involverende intern kommunikation – og for at HR er nødt til at lære at kommunikere, hvis HR vil styrke sin gennemslagskraft i organisationen. I sine ledige stunder skriver Gitte på bogen ’Lederens Kommunikationshåndbog – praktisk førstehjælp til kommunikerende ledere.

Nyhedsbrev

Artikler, interviews, trends og best-practice direkte i din inbox.
tilmeld