single

Flyder I samme vej?

I takt med at virksomhederne i stigende grad bevæger sig væk fra de traditionelle organisationsstrukturer og over imod den flydende organisation, bliver et klart og tydeligt fælles formål, et purpose, stadig vigtigere. For det er fint, at tingene flyder, men kun hvis de flyder den samme vej. 

Den flydende organisation gør virksomhederne i stand til at reagere hurtigere, fordi medarbejderne er sat fri til at handle og tage ansvar. Men det betyder også, at der oftere skal træffes beslutninger på egen hånd, og derfor er det vigtigt, at alle instinktivt ved, hvad vej virksomheden gerne vil: Hvad er det for et purpose vi arbejder for? Samtidig motiverer og udfordrer et inspirerende purpose også medarbejderne til at gøre en indsats – og giver dem et emotionelt anker for at blive i virksomheden og ikke lade sig lokke til konkurrenten. Et godt purpose giver altså både retning og mening i virksomhedens og medarbejdernes liv.

Purpose over profit
Så hvad er et godt formål for en virksomhed? Det hurtige svar ville være at tjene penge eller at vokse, men det gælder for alle virksomheder, så det er hverken specielt inspirerende og bestemt ikke unikt. Der skal sigtes højere. I en artikel bragt på hjemmesiden Service Futures*, der er drevet af ISS, samler de et tankevækkende overblik over forskellige globale virksomheders formål med tilværelsen. Her gengiver vi to af kategorierne:

oktober_flyder_skema

Det er store og dristige ambitioner: IKEA og Walmart tjener formuer, men deres corporate selvforståelse handler om at give alle mulighed for at indrette sig pænt, ikke kun de priviligerede få. Og det kan godt være, Google er blevet verdens største IT-virksomhed med en omsætning der skal opgøres med flere nuller end der er plads til på et almindeligt lommeregnerdisplay, men deres oprindelige formål var, at lade alle få gavn af internettets svimlende mængder af information ved at udvikle en bedre søgemaskine. Samsung sælger masser af mobiltelefoner, javel, men det er ikke derfor, deres ansatte går på arbejde. Det gør de for at udvikle teknologi og tjenester, der giver folk mere frihed og flere muligheder.

Et purpose skal kommunikeres
Uanset hvor ambitiøst og inspirerende jeres purpose er, nytter det ikke noget, hvis det kun eksisterer på et stykke papir. ISS fastslår i deres artikel, at purpose skal være en integreret del af virksomhedens corporate culture. De kommer ikke med nogle konkrete anvisninger på, hvordan det bliver det, men i core:workers tror vi fuldt og fast på, at kommunikation er nøglen til at lykkes med det. Alt for mange formål forbliver fine ord på papir, som trækkes frem og luftes ved festlige lejligheder. Det er svært at ændre kultur, for kultur er vaner, og vaner er adfærd, der er gentaget mange gange. Derfor kræver det et langsigtet, kreativt, varieret, insisterende fokus at få værdier og strategier til at leve og blive til adfærd. Der skal inspireres, forklares, gås foran, nudges, opmuntres, fastholdes, måles og vejes i meget længere tid, end de fleste har tålmodighed til. Og hvis ikke folk skal udvikle døve øren, så skal budskaberne formidles strategisk, på nye, kreative og involverende måder. At mestre hele denne palet kræver en unik kombination af kreative kompetencer, strategi- og forretningsforståelse, organisations- og procesviden, og ikke mindst forandrings- og ledelseskommunikation.Og dermed bliver det virksomhedens ledere, der skal udbrede det gode purpose. For lederen er stadig en af de af de vigtigste kanaler i en virksomhed til at skabe mening, engagement og resultater sammen med og for medarbejderne. Specielt i takt med at organisationsstrukturerne bliver mere og mere flydende bliver lederne de fyrtårn, der skal blinke i takt for, at I flyder samme vej.

Hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomheds ledere kan blive bedre til at kommunikere jeres purpose, så besøg core:workers på Træfpunkt HR 2016. Du finder os på stand 143-145, hvor vi blandt andet kan fortælle dig om core:communicator®, vores program for den kommunikerende leder bestående af måling, træning og værktøjer.

*Du kan læse artiklen, vi citerer fra, her

Nyhedsbrev

Artikler, interviews, trends og best-practice direkte i din inbox.
tilmeld