Servicebranchen har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og det spænder ben for branchens vækst. Der er ikke rigtig street credibility i at arbejde med service. Det er hårdt, monotont og dårligt betalt. Stoltheden og incitamentet for et yde en god indsats kan ligge på et lille sted. Sådan er i hvert fald den gængse opfattelse. Men er det hele historien? Claus Meyer og De Forenede Dampvaskerier har begge formået at nuancere billedet og dermed øge interessen blandt potentielle medarbejdere.

Og det er vejen frem, for et skidt omdømme som branche er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre noget for at tiltrække den arbejdskraft, som er afgørende for vækst.

Det var et af hovedbudskaberne fra Henrik Engelund, employer branding-ekspert og adm. direktør i core:workers, da han holdt oplæg på DI Service Årsdag.

Virksomhederne skal blive bedre til at kommunikere målrettet om sig selv som arbejdsplads. Alle virksomheder har en fortælling, noget der gør dem særlige og interessante som arbejdsgivere.

Henrik Engelund citerede divisionschef Andreas Nyborg fra De Forenede Dampvaskerier:

“Vaskeribranchen er ikke sexet. Det er Stevns heller ikke. Men vi renser ikke kun lagner. Vi er en del af noget større.”

Og med dette udgangspunkt formår De Forenede Dampvaskerier både at understøtte stoltheden og motivationen blandt eksisterende medarbejdere og at tiltrække nye.

Også Claus Meyer var på scenen. Han fortalte sine kolleger i servicebranchen, hvordan man i hans virksomhed betragter medarbejderne som stjerner og lederne som support-funktion. Han og hans ledere arbejder med skabe gode oplevelser og stolthed blandt medarbejderne. Og de tager aldrig lederkasketten som en selvfølge. Lederrollen er noget man skal gøre sig fortjent til hos Meyer. Ledelsen er altid på valg.

Har du som leder i en servicevirksomhed overvejet, hvordan I får jeres brand som arbejdsplads gjort tydeligere, så I får fat i de medarbejdere, I har brug for til at drive jeres vækst?

Start med at stille dig de centrale spørgsmål, der skal forme jeres strategi.