Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel lever af sin juridiske rådgivning, som typisk kommer store danske eller udenlandske virksomheder til gode. Det stigende behov for kvalificeret arbejdskraft har fået marketing- og kommunikationschef René Jakobsen til at re-tænke virksomhedens markedsføringsstrategi og give ordet til sine kolleger. Resultatet er ikke kun stolte medarbejdere, men en mere professionel profil.

Gorrissen Federspiels strategi for Employer Branding er samtidig også strategien for virksomhedens Corporate Branding. René Jakobsen fortæller, hvorfor det er en god ide:

– Det er helt bevidst, at vi markedsfører os gennem vores Employer Brand. Hvorfor? Fordi det er på dét område, vi er mest synlige. Vi er ikke en virksomhed, der producerer varer, som kan købes i detailhandelen. Vi er heller ikke en virksomhed, for hvem en bred markedsføring kan betale sig. Vores mål er derimod at gå dybt og være synlige over for en smal målgruppe, der primært består af klienter, samarbejdspartnere og medarbejdere. Både eksisterende og potentielle. Vi lever af at sælge vores viden. Vores tid, vores kompetencer, vores indsigt, vores forretningsforståelse. Eller med andre ord: Vores medarbejdere. Derfor giver det god mening, at det er dem og deres verden, der spiller hovedrollen i vores positionering.

Ærlighed, personlighed og levende jura
Med afsæt i konceptet Living Law er planen at spinde en rød tråd mellem alt fra annoncer og reklamefilm til redaktionel omtale og indhold på hjemmesiden, så modtagerne altid har de bedst mulige forudsætninger for at danne sig en holdning om Gorrissen Federspiel. Eller få bekræftet den, de måtte have i forvejen.

– Det handler om at være ærlig og give et troværdigt og virkelighedsnært i
Billede af firmaet. I hver eneste artikel, annonce eller film, vi får produceret. Vi er kendt for at være perfektionistiske leverandører af værdiskabende, juridisk rådgivning. Derfor går det ikke, at vi går på kompromis, når vi skal i kontakt med vores stakeholders. Hverken på idé- eller produktionsniveau, fortæller René Jakobsen, der fortsætter:

– Du bliver, hvad du sælger. Og vi er og bliver vores medarbejdere. Det er min slet skjulte ambition, at sætte et menneskeligt ansigt på det pæne advokatfirma. Ikke for at utydeliggøre vores brand, men for at give udtryk for, at det ikke er paragrafmaskiner, men ekstremt dygtige mennesker, der tegner vores kontor. Det betyder, at den kommunikation, vi går ud med, er nødt til at være båret af folk, der virkelig lever vores brand og ikke er bange for at fortælle sandheden om deres arbejdsliv og karrierevalg. Også selvom det betyder, at vi bryder nogle af de uskrevne regler. Fx siger partner John Sommer Schmidt i en af vores film, at det at arbejde hos Gorrissen Federspiel er et valg, der samtidig også er et fravalg. Dybden ligger i detaljen her. For det, han siger, er jo, at det er hårdt at gøre karriere hos os. Men pointen er, at vi hellere vil fortælle det up front, end censurere det væk i et forsøg på at gøre os mere attraktive.

Stolte medarbejdere og bedre ansøgere
Resultaterne af René Jakobsens arbejde er ikke til at tage fejl af. Medarbejdertilfredshedsundersøgelserne viser, at medarbejdernes stolthed over at være en del af Gorrissen Federspiel har fået et løft. Og kvaliteten af jobansøgningerne viser, at kandidaterne i højere grad end tidligere forholder sig til, om de deler arbejdspladsens værdier. René Jakobsen uddyber:

– For os er det sund fornuft at investere i et ærligt udtryk, hvor form og indhold afspejler hinanden. En dårlig og klichefyldt produktion vil fx være med til at trække værdien af medarbejdernes fortælling ned. Hvorimod en sober og eftertænksom stil taler til både følelser og intellekt og er med til at fremhæve vores Employer value proposition. Vi tror meget på at synliggøre mellemregningerne og lade medarbejderne fortælle om deres arbejde og deres refleksioner. Det er jo netop i sindsstemningerne og i de små pauser, at vores DNA kommer bedst til udtryk. For os bliver det for letkøbt og løst i kanten at koge noget så komplekst som et arbejdsliv og en karriere ned til et mundret slogan.

Derfor virker strategien
Forudsætningen for at strategien kan lykkes er imidlertid, at virksomhedens product, Employer og Corporate Brand overlapper. I hvert fald i følge René Jakobsen, der slutter:

– I mit kommunikations- og marketingarbejde låner jeg lidt fra den juridiske værktøjskasse. Jeg fører nemlig bevis for, at vi er en moderne og attraktiv virksomhed. Og det gør jeg bedst ved at bruge de mange eksempler fra vores hverdag. Men den plan kan selvfølgelig kun lykkes, hvis medarbejderne og produkterne kan bære det. Hos os er medarbejderne langt hen ad vejen lig med produkterne. Derfor fungerer maskinen. Og derfor er det i høj grad min opgave at få vores mange aktiviteter til at hænge sammen på tværs af medier, platforme og målgrupper, så reklamefilm spiller sammen med annoncer, messekoncept sammen med proaktiv PR og hjemmesiden med vores in-house arrangementer og intern kommunikation. Sagen er jo den, at vi lever i en kompleks verden, hvor budskaber konstant konkurrerer om modtagernes opmærksomhed. Det er naivt at forestille sig, at vores annoncer, der – selvom de er designet til at vække interessen hos jurastuderende – kun bliver læst af jurastuderende. Budskaber lever altid videre på egen hånd, og annoncen kan sagtens havne på bordet hos potentielle klienter. Derfor skal den også kunne tale til dem. Derudover kan vi tydeligt mærke, at arbejde med et eksternt sigte har en stor afsmittende effekt internt i organisationen. Fx giver det virkelig et kick, når Berlingske Business bringer en 6-sider lang artikel om os.

Gorrissen Federspiels kommunikations- og marketingafdeling har ikke tid til at hvile på laurbærrene. For brandet lever hele tiden videre, og firmaet skal sørge for at følge med. Næste større milepæl er lanceringen af et nyt HR-site og en optimering af brugen af de sociale medier.