De sociale medier er ved at slå bredt igennem i de fleste danske virksomheder. Dog halter HR-afdelingerne bagefter. Det kan man læse i den seneste Social Media Factbook udgivet af SocialSemantic.eu, der har undersøgt de danske virksomheders brug af, erfaringer med og forventninger til sociale medier.

66% af danske virksomheder har inden for det seneste år anvendt sociale medier med det formål at skabe forretningsmæssig værdi i forbindelse med markedsføring, rekruttering, produktudvikling eller andre ansvarsområder, hedder det i rapporten. Og i de fleste afdelinger melder man allerede om gode erfaringer og stor entusiasme. Men når det handler om personale og HR, er det under 20% af HR afdelingerne der mener, at de har udbytte af sociale medier i dag – selvom de har store forventninger til brug og udbytte af sociale medier i fremtiden.

Rettidig omhu
Måske skyldes efterslæbet, at medarbejderne i HR afdelingerne er langsommere på aftrækkeren end deres kollegaer i marketing, innovation, produktudvikling og IT. Men når 58% af de virksomheder, der anvender sociale medier, karakteriserer deres aktiviteter som ”sporadiske tiltag” eller anfører, at det er ”enkelte medarbejdere, der tester på må og få,” kunne det også tænkes, at HR afdelingerne bare er mere grundige og først vil søsætte noget, når de har strategien klar.

Strategi er alfa og omega
Det kan man kun bifalde. Det gælder nemlig i endnu højere grad for sociale medier end for de traditionelle, at det kræver en gennemtænkt strategi, inden man kaster sig ud i det. Internettet i almindelighed og de sociale medier i særdeleshed er et meget offentligt sted at hænge til tørre, hvis det viser sig, at man ikke har viljen eller ressourcerne til at fortsætte den samtale, man har indledt – eller fører samtalen uden hold i den virkelighed, ens målgruppe møder, når de møder virksomheden eller arbejdspladsen uden for internettet.

Husk Employer Brand-modellen
Overvejer du at inkludere sociale medier i din Employer Branding-strategi vil det være en god ide at tænke Employer Brand-strategimodellen ind fra starten. Hvad er jeres mål med at bruge de sociale medier? Hvem af jeres primære jobmålgrupper bruger de sociale medier, og hvilke? Hvad er jeres budskaber, og hvordan kan de bedst formidles i disse særlige medier? Og hvad skal mixet være med de andre medier?

Den stemme I taler med, og de basale budskaber I bruger, når I bevæger jer ud på de sociale medier skal harmonere med jeres øvrige aktiviteter. Men måden I udfolder budskaberne på, bør adskille sig og formentligt være mere direkte, involverende og vovet. I må i den forbindelse stille jer selv spørgsmålene: er det her værd at dele? Ville jeg selv anbefale det og sende det videre? Er svarene nej, så har I givet ikke vinklet jeres kommunikation godt nok til de sociale medier. Og husk, hvis I vil have det fulde udbytte af indsatsen – og hvis I gør det rigtigt – skal I være forberedt på en samtale, der ikke slutter lige foreløbig.